A3 managementgesprek

Jaarplanning maken

4 belangrijke verschillen van en A3 plan en de klassieke jaarplanning

Elke organisatie doet het, veel mensen doen het zelfs voor zichzelf: een planning maken van de activiteiten die u wilt ondernemen, vaak met het doel dat u wilt bereiken. Een jaarplanning dus. In de A3 methodiek maken we ook een plan van wat we willen bereiken en wat we daarvoor willen gaan doen.

4 belangrijke verschillen tussen een klassieke jaarplanning en een A3 plan

1. De acties in een A3 plan zijn bedoeld om belangrijke punten in de organisatie te verbeteren, te vernieuwen of te versterken. De normale activiteiten van de organisaties worden er niet in genoemd. Het gaat om de growing concern in plaats van de going concern. Dat is vaak wennen, want mensen kunnen dan zeggen: ‘mijn werk staat er niet in’. De beste reactie is dan: ‘gefeliciteerd, dan heb je je werk goed voor elkaar’. De wedervraag zou dan kunnen zijn wat die medewerker dan wel zou kunnen bijdragen aan het verbeterplan van het team of van de organisatie.

2. Het tweede verschil is dat een A3 plan niet statisch is, maar dynamisch. Gedurende het jaar past u uw plan aan besluitvorming in de organisatie. 

Naar aanleiding van het gesprek over het A3 plan

3. Een volgens verschil: het gaat niet over het hele jaar maar misschien wel over een half jaar. Of over twee jaar. Doordat het dynamisch is, is het een voortrollend plan. Het is trouwens wel vaak verstandig eens in de zoveel tijd uw plan in het geheel weer te beoordelen en naast de uitgangspunten van de missie en visie te leggen. En vaak doen we dat jaarlijks, omdat we dat gewend zijn.

4. Het vierde verschil tenslotte is de manier waarop we een jaarplanning maken. Dat doen we in de groep. In het MT, het afdelingsoverleg, de projectgroep. Het is niet het klusje van de controller, het is bedoeld om het commitment in de organisatie te versterken.

Een jaarplan schrijven verbindt en versterkt het team

Er zullen vast meer verschillen zijn. Bovenstaande verschillen laten de filosofie van de A3 methodiek goed zien. Het gaat om focus op de belangrijke verbeter- en veranderonderwerpen zien. En om de versterking van de consistentie en samenhang in de tijd. En tenslotte om het versterken van commitment van de mensen in de organisatie, omdat u het plan met elkaar maakt.

Wilt u meer informatie over het opstellen of schrijven van een jaarplan?

Neem contact met ons op! Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken via 055 368 9800 of stuur een e-mail naar info@rontmanagementconsultants.nl. 

De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Een plan op één A3 papierformaat.A3 managementgesprek

A3 gesprek

Een periodiek, open gesprek waarin de thema’s van het plan worden besproken.


A3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.