A3 methodiek

A3 methodiek is een concrete benadering voor het gezamenlijk realiseren monitoren van het jaarplan. De A3 methodiek maakt een jaarplan van 'abstract tot concreet' en geeft 'visie tot actie' weer op één A3-papierformaat. Als kwaliteitskader voor de inhoud wordt het EFQM- of INK-managementmodel gehanteerd omdat dit model als krachtig hulpmiddel kan dienen voor het verkrijgen van overzicht. De A3 methodiek kent drie pijlers:

1. A3 jaarplan
2. A3 managementgesprek
3. A3 digitaal

De A3 methodiek kent een sterk interactief karakter. Interactie is een succesbepalende factor voor effectieve sturing. Het A3 jaarplan komt tot stand met het (volledige) team. Het wordt 'ons' plan en niet alleen het plan van de manager. Dit maakt dat iedereen een bijdrage levert aan de 'realiseerbaarheid' en 'haalbaarheid' van de doelen. Participatie van medewerkers en managers is in de A3 methodiek een sleutelbegrip. Daarbij staat de kracht van eenvoud (focus), vanwege de beperking van het jaarplan tot één A3, voorop zodat het overzicht ten behoeve van een goede sturing behouden blijft.

Leidend in het jaarplan zijn de missie en de visie van een organisatie(onderdeel) en de geformuleerde speerpunten in termen van succesbepalende factoren. Met kleuren worden de relaties tussen de succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren op de resultaatgebieden en de daaraan gekoppelde acties weergegeven.

Door vervolgens met een vaste frequentie de voortgang van het A3 jaarplan met elkaar te bespreken in een A3 managementgesprek wordt inzichtelijk wat de status is, of en hoe alle resultaten worden behaald en of bijstelling van de afspraken in het jaarplan nodig is.
Reactie plaatsen