A3 digitaal

A3 digitaal

Wat is A3 digitaal?

A3 digitaal is de webapplicatie voor het opstellen en beheren van het A3 plan. Het bijhouden van de resultaten en de voortgang van de acties is succesbepalend voor de A3 methodiek en A3 digitaal is daarvoor het hulpmiddel. A3 digitaal biedt u:

  • Digitale online weergave van de A3 plannen op iedere werkplek
  • Ondersteuning van de samenhang door de koppeling van bijvoorbeeld sbf-en in verschillende plannen
  • Weergave van de resultaten per periode 
  • Uitwerking van de acties in een bondig projectplan in activiteiten (met eigenaren en planningsdata)
  • Beoordelen van de voortgang van de acties
  • Inzicht in trends van het eigen organisatieonderdeel en benchmarks met andere organisatieonderdelen
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • De mogelijkheid tot het printen van het plan in huisstijl (pdf)

A3 digitaal is een product van The Early Warning Company. Op de demo-site van A3 digitaal kunt u kennismaken met alle mogelijkheden. Direct interesse: download het bestelformulier.


De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Een plan op één A3-tje! 
A3 managementgesprek

A3 gesprek

Een periodiek, open gesprek waarin de thema’s van het jaarplan worden besproken.


A3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.