A3 managementgesprek

A3 gesprek

Het A3 gesprek is een essentieel onderdeel van de A3 methodiek. 

Wat is een A3 gesprek?

Het A3 gesprek is het functioneringsgesprek van de organisatie over het A3 plan. Het team of de eigenaar van het A3 plan stemt af met de directie of het bestuur over hoe het gaat met de ambities uit het A3 plan. Kern in onze aanpak is dat de eigenaar van het A3 plan ook eigenaar is van het A3 gesprek. Hij of zij doet de voorbereiding, is voorzitter en verzorgt de vastlegging van de afspraken. De opbouw van de gesprekken is mede gebaseerd op de theorie van positieve psychologie, met aandacht voor de succesen, de positieve kracht in de organisatie. Zonder uiteraard de ogen te sluiten voor knelpunten en uitdagingen. 

De kenmerken van het A3 gesprek zijn inspiratie, reflectie en een toekomstgerichte dialoog. Het A3 gesprek is daarmee een cruciaal onderdeel van de A3 methodiek. Organiseer 3 of 4 keer per jaar een A3 gesprek. 

Het plan blijft actueel en wordt dynamisch als het maandelijks in het team wordt bijgehouden, bijvoorbeeld in aansluiting op de maandstartup van lean of in een regulier teamoverleg. 

Vier thema's die in ieder geval aan de orde komen zijn:

  • nieuwe en relevante ontwikkelingen met consequenties voor het jaarplan
  • de twee belangrijkste successen van deze periode
  • de twee belangrijkste punten van zorg van deze periode
  • vervolgafspraken 

Wat is er nodig om een effectief A3 gesprek te voeren?

  • vertrouwen
  • goede gespreks- en coachingsvaardigheden
  • rolvastheid
  • effectieve feedback 

Heeft u vragen over het A3 gesprek of over de A3 methodiek?

Neem contact met ons op, wij delen onze kennis graag met u!

De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Een plan op één A3 papierformaat.A3 managementgesprek

A3 gesprek

Een periodiek, open gesprek waarin de thema’s van het plan worden besproken.


A3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.