Implementatie

Wij zijn flexibel in onze aanpak en sluiten graag aan bij de specifieke vragen en wensen van de organisaties waar we werken. Onze aanpak start bij het formeren van het team en het verhelderen van de specifieke vraag: wilt u veel zelf doen of volledig ontzorgd worden?

Wij begeleiden sessies online of bij u op locatie. 

Waar kunt u aan denken? 


  • Opleiden A3 ambassadeurs: A3 ambassadeurs binnen de organisatie zijn ontzettend belangrijk. De functie van de A3 ambassadeur is veelal de functie van aanjager, helpdeks en borger van de onderlinge consistentie en kwaliteit van de plannen. De groep A3 ambassadeurs bestaat meestal uit 6 - 8 mensen die de kennis over de A3 methodiek tijdens de invoering grondig leren om in het vervolg de toepassing zelf te kunnen verzorgen. Het implementatieproces is voor hen ook onderdeel van het leerproces.
  • Procesbegeleiding A3: wij begeleiden graag teams of managers in het opstellen van A3 plannen. Onze toegevoegde waarde ligt in de juiste toepassing van de methodiek èn in het scherp formuleren van een uitdagend plan. We passen de werkvormen graag aan aan de vraag van de organisatie.
  • Begeleiding A3 parade: de A3 parade is een evenement van een ochtend of middag waarin de plannen van verschillende teams/afdelingen aan elkaar gepresenteerd worden. Het doel is om inzicht te krijgen in elkaars plannen (en wat er dus bij de rest van de organisatie speelt) en meer samenhang en consistentie te creëren. Het is een manier om te kijken of bepaalde thema’s ook bij andere teams/afdelingen spelen en of er onderwerpen zijn waarin je samen kunt optrekken.
  • Advies en begeleiding bij A3 gesprekken: de A3 gesprekken zorgen voor dynamiek in de A3 plannen. Wij adviseren u over frequentie en opbouw van de gesprekken. Een goede voorbereiding, gebaseerd op een in A3 digitaal bijgehouden plan, leidt tot inspirerende en richtinggevende gesprekken. Ook kunnen wij A3 gesprekken coachen en geven we training over communicatievaardigheden in het kader van deze gesprekken.
  • Feedback op uw A3 plannen: wellicht werkt u al met A3 en wilt u graag eens een kritisch blik op uw plan. Op aanvraag geven wij graag constructieve feedback.
  • Sparrren over de aansluiting van A3 op andere organisatieonderdelen: wilt u de A3 methodiek laten aansluiten op lean? Of wilt u de relatie met Planning & Control of de HR gesprekken versterken? Wij denken graag met u mee.

Hoe zou een A3 traject er uit kunnen zien? 


Stap 1. Vaststellen wensen en randvoorwaarden A3 traject

Samen met de opdrachtgever krijgen we scherp wat de wensen en randvoorwaarden van het A3 traject zijn. We adviseren over de projectaanpak en de aansluiting van het traject bij de cultuur en structuur van de organisatie. 

Stap 2. Opstellen concernplan

Vervolgens gaan we aan de slag met het opstellen van het organisatie brede plan met het MT/directie. Voor het opstellen van dit plan hebben we gemiddeld genomen 1 dag nodig.

Stap 3. Opleiden A3 ambassadeurs

We leiden een groepje A3 ambassadeurs op die het gebruik van de A3 methodiek blijvend faciliteren. De A3 ambassadeurs kunnen tijdens de A3 sessies met de afdelingen/teams meelopen en ondersteunen, zodat ze de methodiek nog meer in de vingers krijgen en ze volgend jaar wellicht de sessies zelf kunnen begeleiden.

Stap 4. Kick-off bijeenkomst

Er wordt een kick-off bijeenkomst gehouden waarin het MT/directie het startsein geeft voor het maken van de afdeling/teamplannen. De keuze voor de methodiek en de manier van werken worden toegelicht. Indien de directie besluit dat bepaalde zaken uit het concernplan worden ‘doorgezet’ naar onderliggende plannen, dan wordt dit ook toegelicht.

Stap 5. A3 sessies met de afzonderlijke afdelingen/teams

Vervolgens kunnen de afdelingen/teams van start gaan met het maken van het eigen plan. Dit zouden bijvoorbeeld ook regioplannen kunnen zijn, al naar gelang de organisatie is ingericht en wat de wensen zijn. Deze sessies worden begeleid door een consultant van RONT, al dan niet ondersteund door een A3 ambassadeur uit de organisatie.

NB. Soms kiezen organisaties er voor om eerst de afdeling/teamplannen te maken en daarna pas het concernplan. Deze keuze berust vaak op de mate van top-down/bottom-up sturing en de zelfstandigheid van de afdelingen/teams.

Stap 6. A3 parade

Als alle plannen af zijn, vindt de A3 parade plaats waarin de plannen aan elkaar gepresenteerd worden. Hierna vindt eventueel fine-tuning van de plannen plaats.

Stap 7. Afstemming A3 ambassadeurs en opdrachtgever

Er vindt afstemming plaats tussen de A3 ambassadeurs en opdrachtgever. Wij faciliteren door te checken of aan alles gedacht is en de A3 infrastructuur goed is ingericht. Zijn er vragen blijven liggen naar aanleiding van de parade? Zijn er zaken naar voren gekomen die organisatiebreed opgepakt moeten worden? Wie zorgt er voor dat de managementninformatie beschikbaar is? Wordt dit organisatiebreed geregeld? Etc.

Stap 8. A3 gesprekken

Als de plannen op papier staan dan is het natuurlijk de bedoeling dat de geformuleerde acties ook uitgevoerd worden. De dialoog over het plan (het A3 gesprek) is essentieel om de voortgang te monitoren, het plan op het netvlies te houden en regelmatig te polsen of de juiste dingen in het plan staan (of dat er wellicht bijgestuurd moet worden). Wij geven advies over de inrichting en manier van gesprekken voeren. We kunnen ook A3 gesprekken coachen.

Stap 9. Evaluatie

We evalueren met u hoe de implementatie van de A3 methodiek is verlopen en wat eventueel nog nodig is.  

Wij leiden ook mensen op in de 

A3 methodiek

Benieuwd naar ons aanbod?