A3 methodiek

 A3 plan

Uw (jaar)plan op één A3-tje

De A3 methodiek bestaat meer dan 10 jaar. Als grondlegger van de A3 methodiek geven we “doelgericht organiseren” vorm. Inmiddels gebruiken  meer dan 500 organisaties de A3 methodiek. De succesfactoren: A3 is een integrale aanpak (A3 (jaar)plan, A3 managementgesprek en A3 digitaal) die leidt tot focus, samenhang en betekenisvolle dialoog in de organisatie. Uw sturing levert meer energie en dynamiek op!

Wat kan A3 voor jouw organisatie betekenen?

Met A3 kan een organisatie snel en doeltreffend een jaarplan realiseren en monitoren. In de methodiek wordt veel aandacht besteed aan het vormen en behouden van draagvlak om het jaarplan zo optimaal mogelijk uit te voeren. A3 methodiek is meer sturing en minder papier. Het is ook dé werkwijze voor meer inspirerende managementgesprekken. A3 digitaal biedt vervolgens de mogelijkheid om het plan met elkaar, direct deelbaar en samenhangend te bouwen en biedt actuele managementinformatie die aansluit bij het plan. De 3 pijlers vormen de basis voor de A3 methodiek, een werkwijze om te komen tot een gedragen plan en een gegarandeerde uitvoering daarvan. 

De A3 methodiek is integraal onderdeel van de planning & controlcyclus en is gebaseerd op de kenmerken van succesvol veranderende organisaties en effectief leiderschap. We spreken inmiddels liever van een A3 plan in plaats van een A3 jaarplan. Je bepaalt zelf het tijdvak. Zie hiervoor de blog van Walter van den Nieuwenhuizen over dit onderwerp.

A3 kent de volgende pijlers:

  • A3 plan: een (jaar)plan op één A3 papierformaat
  • A3 managementgesprek: een periodiek, open gesprek tussen managers waarin de thema’s van het jaarplan worden besproken
  • A3 digitaal: webapplicatie voor actuele managementinformatie die aansluit bij het plan

De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Alle informatie over het maken van een gedragen (jaar)plan op één A3 papierformaat
A3 managementgesprek

A3 gesprek

Hoe blijf je het plan hanteren of zelfs verbeteren? Met gesprekken blijft het plan levenA3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.