arrow_drop_up arrow_drop_down
A3 jaarplan

A3 plan


Met de A3 methodiek behoren ‘dikke’ plannen tot het verleden. De A3 methodiek maakt het plan bovendien tot een belangrijk fundament voor het managementgesprek. Daardoor ontstaat meer focus, meer commitment en minder papier. ‘Van visie tot actie’ in één overzicht. De A3 methodiek is bruikbaar op zowel operationeel als strategisch niveau. Ook in programma's en projecten brengt de methodiek meer focus, consistentie en samenhang.

Aan de hand van de stakeholders van het INK-managementmodel worden de succesbepalende factoren omgezet in resultaten en acties voor het komende jaar of de komende periode. De gebruikte kleuren maken de samenhang zichtbaar. Daarmee kiest het plan letterlijk kleur! 

Wat doet het A3 plan?

Een brede toepassing van het A3 plan binnen de organisatie zorgt, dankzij horizontale vergelijking en afstemming, voor samenhang. Bovendien bevordert u, door verticale vergelijking, de consistentie in de doorvertaling.

Kortom, het A3 plan:
  • maakt op ieder niveau binnen de organisatie de richting duidelijk;
  • zorgt voor meer samenhang tussen plannen op één managementniveau;
  • verbetert de consistentie.

Hoe werken wij met A3 plannen in de organisatie?

Daarbij ondersteunt RONT u graag! Onze aanpak heeft in ieder geval de volgende onderdelen:

  • A3 sessies voor het managementteam en voor de afdelingen en teams;
  • opleiding van A3 ambassadeurs in de organisatie, die het gedachtengoed van de A3 methodiek dragen en borgen;
  • een A3 parade die ervoor zorgt dat alle plannen meer bekendheid krijgen in de organisatie en dat de ondersteuning beter weet wat er in de operatie speelt;
  • A3 gesprekken die zorgen voor dynamiek in de plannen waardoor de ambitie blijft;
  • A3 digitaal, de webapplicatie die helpt bij het opstellen van A3 plannen die beheerd en gemonitord kunnen worden.

Wij maken graag met u een implementatieplan op maat.

Heeft u vragen over het A3 plan, de A3 methodiek of de gratis kennissessie?

Neem contact met ons op, wij delen onze kennis graag met u!

De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Een plan op één A3 papierformaat.A3 managementgesprek

A3 gesprek

Een periodiek, open gesprek waarin de thema’s van het jaarplan worden besproken.

A3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.