Planning & control

Planning & control zijn twee bekende begrippen die gewoonlijk geassocieerd worden met termen als: het hebben van overzicht, weten waar je mee bezig
bent, het kunnen plannen van activiteiten, het formuleren en bewaken van doelstellingen, informatie verzamelen, resultaten meten, verantwoording af
leggen, enzovoort.

'Planning' is daarin eenvoudig te vertalen als: alle activiteiten die nodig zijn om een gewenst beeld van de toekomst te creƫren en vervolgens te concretiseren in de benodigde acties om tot dit gewenste beeld te komen. Planning kan op korte, middellange en lange termijn plaatsvinden. Het plannen van activiteiten doen we dagelijks. zowel psychologisch als op papier, om binnen een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip ons eraan te herinneren iets af te hebben, daarbij rekening houdend met alle andere geplande activiteiten. Volgens Van Dale is planning de 'systematische regeling of organisatie van iets'.

De woorden 'control' en 'controle' worden vaak verward. Controle dekt echter niet de lading van control zoals deze bedoeld is. Het zou onterecht suggereren dat men continu zou moeten controleren of iets wat moet worden uitgevoerd daadwerkelijk uitgevoerd is, en mogelijk ook nog of het wel op de juiste wijze is uitgevoerd. Soms wordt control beschouwd als methode voor beheersing, maar ook de definitie van 'beheersing' dekt niet de lading. Het lerend vermogen zit hier immers niet in verweven, wat zou suggereren dat planning & control niet het verder verbeteren en ontwikkelen van de organisatie betreft.

Het verder verbeteren en ontwikkelen van de organisatie door vernieuwing van de planning & controlcyclus is het doel van de A3 methodiek. Hierna onze definitie van planning & control die bij deze doelstelling aansluit:

''Het geheel van activiteiten en het daarbij getoonde gedrag om duidelijk te maken wat er in een bepaalde periode moet worden bereikt en wat de daarvoor benodigde acties zijn als uitkomst van een participatief proces (planning), de voortgangsgesprekken daarover, de uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten (control) en de bijdrage aan het continue verbeteren en vernieuwen''.
Reactie plaatsen