Alles weten over A3?

Download onze e-boeken en word A3-Meister!

Page content

A3 digitaal

A3 digitaal is een digitale applicatie om de A3 methodiek te ondersteunen. Hierin is, naast het A3 jaarplan (met missie, visie, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en acties), alles te vinden wat nodig is om hiermee te werken. Te vinden zijn: de voortgang op acties en prestatie-indicatoren/doelstellingen, het selecteren op: de rode draden (van speerpunt naar actie), (niet) gerede acties, actielijsten per verantwoordelijke enzovoort. Ook kunnen door selecties printbare maatwerkrapportages worden gemaakt voor raad van commissarissen/raad van toezicht, inspecties, auditoren van certificerende instellingen, managementgroepen en dergelijke.

 

Comment Section

0 reacties op “A3 digitaal

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.