A3 managementgesprek

A3 en Lean

Wat zijn de overeenkomsten tussen A3 en Lean?

Vaak krijgen we de vraag wat de relatie van lean en de A3 methodiek is. Op het eerste gezicht zijn het verschillende onderwerpen. De A3 methodiek is een manier van plannen maken en bespreken, die interactief is en de sturing in de organisatie versterkt. En lean is een filosofie die processen klantgericht, efficiënt en effectief maakt. Maar er zijn grote overeenkomsten. Hieronder worden er een drietal benoemd.

Overeenkomsten tussen A3 en Lean

1. De A3 methodiek en Lean zijn beide een filosofie die gericht is op continu verbeteren. Beiden zijn gericht op het continu op zoek zijn naar activiteiten, onderwerpen of focuspunten die kunnen worden versterkt of verbeterd of vernieuwd. Lean en A3 zijn ook allebei een samenstel van tools die op zichzelf niet iets fundamenteel nieuws bevatten, maar door de concentratie van de onderdelen van de filosofie en de gerichtheid zijn de beide methodieken heel krachtig.

2. De kern is de dialoog, de interactie! Lean is geen toverwoord dat de processen vanaf de tekentafel kan verbeteren. Door bijvoorbeeld het prestatie- en verbeterbord actief te bespreken in de dag- of weekstart wordt de verbetering van de mensen zelf. Het A3 plan is ook slechts een papieren tijger als het niet actief wordt geëvalueerd, besproken en aangepast. Binnen de A3 methodiek hebben we daar pijler 2 het A3 gesprek voor ingericht. De periodiciteit is wel anders: Lean kent kleine verbeteringen, die visueel gemaakt worden in het prestatie- en verbeterbord. A3 gaat meer over veranderingen per maand of jaar. Maar ze sluiten absoluut goed op elkaar aan. De effectiviteit van beide methodieken wordt enorm versterkt als ze qua look en feel op elkaar worden afgestemd. A3 wordt dan iets van de medewerkers en Lean iets van het management.

3. Zowel A3 als Lean zijn zeer resultaatgericht. Bij Lean hoort het erbij dat men aantoont dat een vooraf gestelde verbetering ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Anders is de verbetering slechts cosmetisch. Er wordt van alles uit de kast gehaald om de beginsituatie te meten en de verbetering vooraf te berekenen. En achteraf ook aan te tonen. Er dat is soms behoorlijk ingewikkeld en vraagt veel analyse en meetwerk. Bij het opstellen van een A3 plan werken we een focuspunt, een succesbepalende factor, uit in resultaten en acties. En ook hier is het meetbaar maken soms heel erg lastig. We werken graag intuïtief. We bedenken dat iets belangrijk is, we benoemen acties en bepalen gaandeweg wat de resultaten zijn en of we daar tevreden over zijn. Het eerst benoemen van een prestatie indicator (pi) en een norm is soms een behoorlijke horde. We zijn dan eerder bang voor de verantwoording (waar hang ik me aan op) dan voor de beloning (waar kan ik de verbetering mee aantonen).

A3 en Lean: de conclusie

Drie belangrijke overeenkomsten: gericht op continue verbetering, gebaseerd op dialoog en resultaatgericht. Er zijn nog vele verschillen en overeenkomsten. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste, die de aansluiting van Lean en A3 zeker mogelijk maken. Als u de aansluiting bewust nastreeft en passend maakt, dan is de combinatie zeer krachtig!

Wilt u meer informatie over A3 Lean

Neem contact met ons op via 055 368 9800 of stuur een e-mail naar info@rontmanagementconsultants.nl

De 3 pijlers van de A3 methodiek

A3 jaarplan

A3 plan

Een plan op één A3 papierformaat.A3 managementgesprek

A3 gesprek

Een periodiek, open gesprek waarin de thema’s van het plan worden besproken.


A3 digitaal

A3 digitaal

Maak het plan digitaal en makkelijk inzichtelijk. Met onze webapplicatie is het plan en monitoring overal toegankelijk en aanpasbaar.