Masterclass A3 jaarplan

A3 check-up 

Laat uw A3 jaarplan toetsen door een expert.

 Ga tijdens de Masterclass A3 jaarplan in discussie over het jaarplan van uw organisatie en ga aan de slag met vraagstukken uit uw praktijk! 

Doelgroep Masterclass A3 jaarplan

Voor wie is de A3 check-up bedoeld? 

U ben wellicht al ver met het maken van uw jaarplannen op A3. Gaat het goed? Geven de plannen daadwerkelijk richting en ziet u consistentie en met samenhang? Bieden de jaarplannen houvast om te sturen en een basis voor feedback gedurende het jaar? Met onze A3 check-up verzorgen we een compacte doorlichting van uw plannen. 

Kennis Masterclass A3 jaarplan

Wat doen we tijdens de A3 check-up? 

We spreken met enkele relevante leidinggevenden en stafmedewerkers en we bekijken uw plannen. U krijgt advies in drie onderdelen: overall, inhoudelijk (consistentie en samenhang) en technisch (wordt de methodiek goed gebruikt?). Ons advies is maatwerk. We kijken niet simpelweg ‘vanuit onze standaarden’ hoe het zou moeten, maar vanuit tien jaar A3-ervaring volgen we hoe u de methodiek inzet en hoe we de door u ingezette lijn met ons advies kunnen versterken.  

Resultaat Masterclass A3 jaarplan

Wat levert de A3 check-up op? 

  • Verbetervoorstellen voor uw A3 jaarplannen op basis van onze deskundige analyse;
  • Verbetervoorstellen voor de A3 managementgesprekken;
  • Verbetervoorstellen voor de inrichting en het gebruik van A3 digitaal en de kwaliteit van de 
  • Verbetervoorstellen voor de sturingsinformatie;
  • Aanwijzingen voor een betere toepassing van de A3 methodiek ter versterking van de sturing.

Kortom: u tilt uw A3 jaarplannen en uw sturing naar een hoger niveau!

Praktische details Masterclass A3 jaarplan

Praktische details 

  • Kosten zijn €950,- excl. btw voor de check-up: gesprekken, analyse en compacte rapportage.
  • Compacte en direct bruikbare rapportage  naar aanleiding van de gesprekken en de analyse van de plannen. 
  • Neem voor een afspraak contact op met  Walter van den Nieuwenhuizen (nieuwenhuizen@rontmc.nl)
Datum Masterclass A3 jaarplan

Datum in overleg

Kosten Masterclass A3 jaarplan

€950,- (excl. btw)

Tijdsinvestering Masterclass A3 jaarplan

3 uur

Locatie Masterclass A3 jaarplan

Bij u op locatie

Schrijf u hieronder in voor de A3 check-up!