Kennissessie en proeflicentie A3 digitaal (GRATIS!)

Masterclass Evalueren van

je A3 plan en de A3 methodiek

Hoe zorg je ervoor dat de kans dat we onze ambities halen zo groot mogelijk wordt?

8 november of

16 november 2022

Kosten Kennissessie en proeflicentie A3 digitaal (GRATIS!)

Gratis

Tijdsinvestering Kennissessie en proeflicentie A3 digitaal (GRATIS!)

15.00-17.00 uur

Locatie Kennissessie en proeflicentie A3 digitaal (GRATIS!)

Online

Hoe zet je de A3 methodiek daarvoor (nog beter) in?

Je hebt je A3 plan opgesteld met je team en je bent minimaal een jaar bezig om de A3 methodiek te integreren in je organisatie en bij het sturen op resultaten en ambities.

Graag wil je dan op enig moment weten hoe het ervoor staat met de volgende zaken:

 • Hebben we de A3 methodiek overall goed ingezet?
 • Hebben we de onderdelen van de A3 methodiek gebruikt zoals is bedoeld?
 • Verbinden van de A3 plannen
 • Bijhouden van de resultaten
 • Gebruik A3 digitaal (indien aanwezig)
 • Voeren van (management)gesprekken over het A3 plan
 • Bijsturen
  • Heeft de inzet van de A3 methodiek bijgedragen aan het behalen van de ambities?
  • Welke verbeteringen kunnen we voor het komende jaar aanbrengen in het inzetten van de A3 methodiek?

In een korte masterclass van 2 uur willen we samen met u als gewaardeerde relatie deze onderwerpen diepgaand onder de loep nemen, uw eigen praktijk bespreken, (nieuwe) ideeën aandragen en de gelegenheid geven ervaringen met andere gebruikers uit te wisselen.

Belangstelling voor deze masterclass? We organiseren deze online. U kunt kiezen tussen dinsdag 8 november of woensdag 16 november 2022. Van 15.00 uur – 17.00 uur. Als goede relatie is uw deelname natuurlijk gratis. 

Schrijf in via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier