8. Maatschappij

Een organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de primaire opdracht maar kent ook een verantwoordelijkheid voor haar omgeving. Zowel lokaal, regionaal als landelijk. Belanghebbenden in het aandachtsgebied 'maatschappij' hebben dus geen directe relatie met het primaire proces, maar zijn wél relevant voor het beeld dat er in de maatschappij leeft en dus voor de continuïteit van de organisatie. Gedacht kan worden aan de mening van omwonenden, media, milieu, potentiële medewerkers, enzovoort. Hierbij spelen thema's als werkgelegenheid, milieu en bijdragen aan sociale maatschappelijke activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol.
Reactie plaatsen