7. Medewerkers

Onder waardering door medewerkers vallen de medewerkers(groepen), medezeggenschapsraad en andere vertegenwoordigende instanties. Bij de resultaten voor medewerkers spelen de volgende vragen een rol. Hoe denken de medewerkers over de organisatie? Voldoet het werk (materieel en immaterieel)? Zijn er voldoende mobiliteitsmogelijkheden? Enzovoort.
Reactie plaatsen