Inspireren

Leidinggevenden die inspireren zijn in staat om de effectiviteit van anderen groter te maken en zodoende een bepaald prestatieniveau te bereiken. Inspirerende leidinggevenden kunnen de zelfwaardering van 'volgers' groter maken door hoge verwachtingen te uiten en het vertrouwen uit te spreken dat zij hieraan kunnen voldoen.

Voorbeelden van inspirerende vragen zijn: 
  • Welke successen kunnen we breder communiceren? 
  • Wat kunnen we doen om het (zelf)vertrouwen te versterken? 
  • Welke energiebronnen zijn aan te boren? 
  • Wat kunnen we doen om meer commitment te bereiken?
Reactie plaatsen