Waarderen

Waarderen betreft het vermogen om verder te kijken dan obstakels, problemen en beperkingen, en juist goede aspecten te benoemen. Uitgangspunt is de gedachte dat het glas halfvol is in plaats van halfleeg. Door positieve, waarderende vragen te stellen wordt het gesprek verder verdiept. Dit betekent dat niet alleen de feitelijke situatie wordt benoemd, er wordt ook een appèl gedaan op beleving, waardering en overtuigingen. Een waarderende vraag nodigt uit tot leren en reflectie en maakt zo energie bij mensen los.

Voorbeelden van waarderende vragen zijn:
  • Kun je aangeven waar jouw medewerkers trots op zijn? 
  • Wat waren momenten waar medewerkers energie van kregen? 
  • Wat kunnen we daarvan leren?  
  • Wat is jouw bijdrage aan het geheel?
Reactie plaatsen