Leren/reflecteren

Leren is een belangrijk aspect in de A3 methodiek. Gekeken wordt hoe iets is verlopen en hoe je hierop kunt anticiperen. De kerngedachte is dat fouten maken niet erg is, zolang je ervan leert. Leren kan worden gestimuleerd door informatie-uitwisseling tussen collega leidinggevenden te stimuleren. Ook regelmatig reflecteren (terugdenken en overzien, nadenken over de organisatieontwikkeling, het gedrag of een actie in het A3 jaarplan) is erg belangrijk. Doel van het reflecteren is te komen tot meer begrip en inzicht en het gedrag te verbeteren. Essentieel in het managementgesprek is de combinatie van het leren van het verleden en het leren van de toekomst, zoals die zich naar verwachting voordoet. Daarmee anticipeer je op de toekomst.

Voorbeelden van reflectievragen zijn: 
  • Welke ervaringen zou je met collega's willen delen? 
  • Over welk onderwerp zou jij graag de visie van een collega willen horen? 
  • Welke inhoudelijke leermomenten heeft dit managementgesprek gekend?
Reactie plaatsen