Mobiliseren

Een centraal thema is de wijze waarop managers én medewerkers worden betrokken bij organisatieontwikkeling en worden gemobiliseerd om bepaalde taken of acties uit te voeren in het belang van de organisatie. Een concrete vraag in het A3 managementgesprek is hoe de voorbeeldfunctie wordt ingevuld en op welke wijze medewerkers betrokken zijn bij de totstandkoming en voortgang van het A3 jaarplan.

Voorbeelden van mobiliserende vragen zijn: 
  • Hoe wordt getoetst of betrokkenen het A3 jaarplan begrijpen? 
  • In welke mate steunen de medewerkers de voorgenomen acties? 
  • Hoe worden de acties uitgezet en gemonitord?
Reactie plaatsen