Nieuw in A3-methodiek: A3 gesprekken faciliteren met behulp van A3-digitaal 
18 juli 2021 

Nieuw in A3-methodiek: A3 gesprekken faciliteren met behulp van A3-digitaal 

Op weg naar jaarplannen voor 2022

Bent u op weg naar de jaarcyclus 2022? Maak dan gebruik van de compacte en krachtige werkwijze van de A3-methodiek. We helpen u daarmee graag op weg.

De A3-methodiek

  • Zorgt voor focus, consistentie, samenhang en feedback
  • Uw jaarplan op één A3
  • Een goede dialoog over de voortgang
  • Ondersteund met eenduidige stand alone software (A3-digitaal)
  • Gericht op commitment voor de jaarplannen

2022 wordt een bijzonder jaar. U hebt ongetwijfeld (1) nieuwe uitdagingen voor het komende jaar, (2) bestaande doelen die in de corona-tijd niet goed uit de verf zijn gekomen en (3) wensen om na corona een nieuwe vorm van hybride werken te vinden. Met het A3-jaarplan voert u met uw managementteam of met (een afvaardiging van) uw medewerkers de discussie over de prioriteiten voor het nieuwe jaar. En u legt het vast in een compact jaarplan. De software helpt om de voortgang goed te kunnen bewaken. 

Innovaties in A3-digitaal: rapportage van het A3-gesprek

In de software van A3-digitaal komen nieuwe tools die het A3-gesprek ondersteunen. Teams kunnen hun voortgang rapporteren en u legt in hetzelfde systeem de afspraken vast die u maakt tijdens de voortgangsbespreking. Daarmee hebt u nog beter ‘alles in één systeem’. Deze innovatie is tot stand gekomen op basis van wensen van gebruikers.

Actuele gebruikservaringen met A3 digitaal

Bij onze opdrachtgevers ervaren we iedere dag dat de A3-methodiek helpt om te komen tot een goede en compacte voortgangsrapportage. We helpen gemeenten, onderwijsinstellingen, instanties voor zorg en welzijn, woningcorporaties, inspecties, etc. om te komen tot een sluitende jaarplancyclus.

A3-jaarplan en het gebruik van dashboards

Een van onze opdrachtgevers is er dit jaar in geslaagd om te komen tot een sluitende aanpak van going concern (de reguliere voortgang van de taken van de organisatie) en growing concern (verbetering en vernieuwing). Voor de bewaking van going concern zijn drie dashboards ingericht (financieel dashboard, HR dashboard en operationeel dashboard). Daarmee is de bewaking van going concern geregeld. Dit maakt het mogelijk om in het A3-jaarplan uitsluitend te focussen op verbeteren en vernieuwen. Zo ontstaat een compact jaarplan dat de kern vastlegt van de opgave voor het nieuwe jaar. A3 digitaal als essentieel hulpmiddel bij werken vanuit huis

Corona heeft invloed op alle facetten van het leven, maar zeker ook op de manier waarop we samenwerken. Werken vanuit huis is normaal en waarschijnlijk blijft dat deels zo. Hybride werken, samenwerken met MS Teams of Zoom is normaal en we hebben de voordelen ervan ook ervaren. Als je met je team of met het MT een jaarplan op wilt stellen is discussie en uitwisselen van ideeën essentieel. Het blijkt dat het uitstekend kan op afstand. We hebben allemaal voldoende kennis en ervaring van het gebruik van de computer of laptop in het overleg met een groep. Ons is gebleken, mede op basis van de reacties van onze relaties, dat een tool als A3-digitaal niet mag ontbreken om het verloop van de discussie gestructureerd en online vast te leggen. 

Veel plannenparades hebben dit jaar online plaatsgevonden; bijeenkomsten waarbij de jaarplannen onderling worden gepresenteerd en aangevuld, met vaak veel deelnemers en veel plannen. Ook daar heeft A3 digitaal bijgedragen aan een gestructureerd en soepel verloop van de sessies.

Begeleiding

Als grondlegger van A3-Methodiek begeleidt RONT Management Consultants al meer dan tien jaar organisaties uit het publieke domein die op zoek zijn naar compacte jaarplannen. Wilt u ook aan de slag met A3-methodiek of zoekt u begeleiding om de aanpak te versterken of nieuw leven in te blazen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.  

Over de schrijver
Als partner bij RONT Management Consultants werk ik vaak als projectleider en consultant bij grotere organisaties. Mijn aandachtsgebieden zijn divers, projecten hebben vaak te maken met het invoeren van strategie- en beleidswijzigingen, het aanbrengen van focus door planning en control, het lanceren van nieuwe concepten, zoals Regie op Locatie, Rijker Verantwoorden, Productive Series.
Reactie plaatsen