A3 en kwaliteitskader
Blog
Renate Reijmers
Blog
09/12/2019
1 min
0

A3 en kwaliteitskader

09/12/2019
1 min
0

Hoe verhoudt de A3 zich tot de plannen tbv kwaliteitskader? Neem je de verbeterpunten op in je A3? Dit is een vraag die wij geregeld krijgen. Om deze vraag te beantwoorden is inzicht in volgende vragen belangrijk:

Vraag 1: Hoe verhouden growing en going concern zich met de A3 methodiek?

De A3 methodiek filosofie bepleit het sturen op growing concern in de A3. De A3 management gesprekken gaan over de going concern, deze gesprekken gaan met andere woorden over ontwikkeling, vernieuwing en innovatie. In andere gesprekken (bijv. auditgesprekken) vindt de verantwoording op going concern plaats. Centraal is daarbij het reguliere handelen. In veel organisaties lopen gesprekken over growing en going concern door elkaar. Door het aanbrengen van scherpte tussen growing en going concern kan een betere balans worden aangebracht tussen passief verantwoorden achteraf naar actief sturen op de toekomst.

Vraag 2: Nodigt het kwaliteitskader tot vernieuwing of tot beheersing?

Werkt je organisatie reeds grotendeels conform het kader en zijn de meeste punten geïntegreerd in de alledaagse werkwijze? Dan worden deze punten gevolgd/verantwoord in interne gesprekken (bijv. audits). Verbeterpunten uit deze audits zijn ontwikkelpunten (growing concern). Deze punten neem je op in het plan. Een organisatie breed ontwikkelpunt in het organisatieplan, een team ontwikkelpunt in het teamplan. Per actie maak je duidelijk aan welk resultaat en succesbepalende factor het bijdraagt.

Nodigt het kwaliteitskader uit tot grote vernieuwing dan is kun je de ontwikkelpunten opnemen in het A3 plan.

Vraag 3. Hoe maak je de slag met A3 plan om te voldoen aan de richtlijnen uit het kwaliteitskader?

Wanneer een kwaliteitskader de organisatie uitnodigt tot ontwikkelen dan kun je de ontwikkelpunten in de A3 opnemen. De kracht van A3 is dat je keuzes maakt en daarmee focus aanbrengt. Om dat te kunnen doen is het wezenlijk te bepalen wat jullie als eerste oppakken uit het kwaliteitskader om succesvol te zijn?  Punten die nog niet aanbod komen kun je later oppakken. Denk daarbij aan de uitspraak “Less is more”. Als richtlijn adviseren we maximaal 7 succesbepalende factoren. Vervolgens concretiseer je de succesbepalende factor in te behalen resultaten/resultaat en benoem je welke acties ervoor gaan zorgen dat de resultaten bereikt worden.

Vraag 4. Hoe pak je de opvolging aan?

De eigenaar/eigenaren van acties volgen hun ontwikkelacties en kijken of de ontwikkelacties leiden tot de gewenste resultaten. Dit noteren zijn in hun A3 plan waardoor het A3 plan actueel blijft. Ook vullen zij het A3 aan met eventuele nieuwe acties. Belangrijk is om n.a.v. deze gesprekken het A3 vervolgens te actualiseren.

De A3 planeigenaar bespreekt met zijn leidinggevende en hij bereidt een agenda voor op basis van wat er uitspringt. Wat is een succes, en wat loopt niet goed. De leidinggevende kan deze agenda, eventueel gevoed door de staf, aanvullen.

Reacties
Categorieën