A3 managementgesprek

Het A3 managementgesprek is een gesprek tussen twee managementlagen, waarin open wordt besproken of de organisatie op koers ligt met het behalen van haar resultaten, met het A3 jaarplan als uitgangspunt. Daarmee wordt de brug geslagen tussen strategie, beleid en uitvoering. Op de gespreksagenda staat een aantal vaste agendapunten:
 • ontwikkelingen die van invloed zijn op het A3 jaarplan;
 • de belangrijkste drie successen van de afgelopen periode;
 • de belangrijkste drie punten van zorg;
 • vervolgafspraken.

 • Wat betreft de vervolgafspraken worden afspraken gemaakt over de wijze waarop successen worden uitgedragen naar anderen en wie ondersteuning kan bieden bij het verhelpen van de punten van zorg. Door aandacht te besteden aan dc successen wordt de sfeer van het gesprek positiever, hetgeen de creativiteit en openheid bevordert. Besproken wordt, naast het 'wat', ook 'hoe' resultaten tot stand zijn gekomen. De opzet van het A3 jaarplan ondersteunt dit ook duidelijk. Door deze begeleiding op resultaat, inspanningen en competenties wordt de managementrelatie versterkt en leiderschap verder ontwikkeld.

  Het A3 managementgesprek is bedoeld om invulling te geven aan resultaatgerichtheid, constructieve feedback, afspreken in plaats van afrekenen en wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is een essentiƫle voorwaarde voor een effectief managementgesprek.

  Door het A3 managementgesprek blijft het A3 jaarplan geen papieren exercitie, maar wordt het een levend document dat de ontwikkeling van de organisatie bespreekbaar maakt. Het A3 managementgesprek kunnen we dan ook beschouwen als het functioneringsgesprek over de organisatie(ontwikkeling). In het A3 managementgesprek staat niet de leidinggevende, maar de prestaties van de organisatie/het organisatieonderdeel en de effectiviteit van ondernomen acties centraal.

  Over vorm, frequentie en inhoud van het managementgesprek (doelstelling, agenda, vervolg) worden duidelijke afspraken gemaakt. Samenvattend gaat het in het managementgesprek over de verbinding tussen succesvol leiderschap en planning control. De dialoog in het managementgesprek heeft de volgende vier sfeerkenmerken:  • mobiliseren: om nieuwe voornemens/plannen om te zetten in actie;
  • erkennen en waarderen van successen;
  • leren/reflecteren; om acties te bezien op hun effect;
  • inspireren: om te komen tot nieuwe voornemens/plannen.Reactie plaatsen