A3 methodiek en Lean: is het hetzelfde of zijn er verschillen?

A3 methodiek en Lean: is het hetzelfde of zijn er verschillen?

In organisaties waar ik de A3 methodiek mag helpen invoeren, wordt vaak ook de Lean filosofie toegepast. Vaak komt de vraag dan naar voren: kan dat wel, Lean toepassen en ook A3 doen. Bijten deze methodieken elkaar? Zijn ze juist complementair? Moeten we ergens rekening mee houden? Wat zijn de verschillen?

Lean

Lean is een strategie en vooral een manier van werken waarbij alles in de organisatie zich richt op het creëren van klantwaarde in alle processen. Verspilling wordt zo verminderd en idealiter geëlimineerd. Centraal in de Lean filosofie staan de vier P’s: Problem solving (leren en verbeteren, continue verbetering), people & partners (samenwerken en transparantie), proces (klantgerichtheid en toegevoegde waarde voor de klant in elk proces) en Philosophy (met elkaar en lange termijn denken).

Lean heeft daarnaast een rijke “gereedschapskist” om toe te passen in deze groei naar perfectie. Lean heeft zich bij zeer veel organisaties bewezen.

A3 methodiek

De A3 methodiek is een praktische toepassing van het INK-managementmodel die de organisatie versterkt, door de sturing op continue verbetering te richten. De growing concern als tegenstelling tot going concern heeft nadrukkelijk aandacht. A3 is resultaatgericht en richt zich op verbeteren, versterken en vernieuwen. De methodiek omvat het dynamische A3 plan, het A3 gesprek om het A3 plan te periodiek te bespreken en bij te sturen en A3 digitaal, waarin het A3 plan kan worden gemonitord op de resultaten en de voortgang van de acties. De A3 methodiek is relatief jong en kent een groeiende groep aanhangers.

Wat zijn de overeenkomsten?

Er zijn vele overeenkomsten. Beide methodieken willen de organisatie verbeteren en beide methodieken zijn  een filosofie. Het streven is het gedachtengoed in de genen van de organisatie te krijgen. Discipline is belangrijk in Lean en belangrijk bij A3. En draagvlak bij de leiding ook, maar dat geldt voor bijna alles. Klantfocus is in Lean belangrijk. Bij A3 ook, al geeft het INK managementmodel aandacht aan vier stakeholders: klanten en partners, medewerkers, de maatschappij en de directie/financier.

Wat zijn de verschillen?

Volgens mij zijn de belangrijkste verschillen het onderwerp van verbetering en het tijdsperspectief. Lean wil de processen in de organisatie verbeteren, de A3 methodiek wil de sturing verbeteren en daardoor de processen in de organisatie. Daarnaast is Lean vooral gericht op de middellange en korte termijn. Kleine stappen leiden uiteindelijk tot grote successen. De A3 methodiek richt zich op de middellange en lange termijn, het verbindt de strategische keuzes van de organisatie aan concrete stappen.

Passen A3 en Lean bij elkaar en hoe kunnen ze elkaar versterken?

A3 en Lean passen uitstekend bij elkaar! Beide zijn gericht op het brengen van beweging in de organisatie en beide betrekken nadrukkelijk de mensen die het werk doen erbij. Mijn tegeltjeswijsheid is: een A3 plan maken in je eentje is streng verboden, je doet het altijd met elkaar”. Dat geldt ook voor Lean. Veel werkvormen binnen Lean zijn erop gericht, de mensen die het werk doen te mobiliseren en op korte termijn met elkaar resultaten te behalen (in een Scrum bijvoorbeeld).

Mijn advies: probeer A3 en Lean qua look & feel op elkaar af te stemmen. Maak visueel dat het bij elkaar past en zet in elk A3 plan een aantal Lean verbeterprojecten. En leg in je prestatie- en verbeterbord het verband met het A3 plan. Dan snap je als professional dat het niet twee verschillende dingen zijn die lekker langs elkaar heen lopen, maar twee strategieën die elkaar versterken!

Over de schrijver
Walter is senior consultant bij RONT Management Consultants. Resultaatgerichter werken en het maken van plannen waar wat mee gebeurt zijn de speerpunten. Walter wordt gekenmerkt door het snelle schakelen tussen strategische advisering en praktische toepasbaarheid.
Reactie plaatsen