Commitment

Commitment is de mate waarin managers en medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en de doelen van de organisatie en de mate waarin dat hun gedrag beïnvloedt. Commitment kan ontstaan uit persoonlijke identificatie (emotionele binding), berekenende betrokkenheid (door bijvoorbeeld gebrek aan alternatieven) en verbondenheid aan het team. Loyaliteit hangt sterk samen met commitment maar is echter meer ingegeven vanuit extrinsieke motivatie, waar commitment meer vanuit intrinsieke motivatie is ingegeven.
Reactie plaatsen