Consistentie (verticaal)

Consistentie is vooral de doorvertaling — via de verticale managementlagen — van de
gemeenschappelijke visie en succesbepalende factoren. Deze worden omgezet in
concrete doelstellingen en in opdrachten aan de verschillende managementniveaus.
Neem als voorbeeld de behandelvisie van een jeugdinrichting. Een handige toets is of de
nagestreefde visie ook is terug te lezen in de succesbepalende factoren en bijbehorende
prestatie-indicatoren in bijvoorbeeld de leefgroepen. Daarnaast moet iedereen ervaren
hoe de eigen bijdrage past in het grotere plaatje.
Reactie plaatsen