Samenhang (horizontaal)

Samenhang betreft de horizontale afstemming tussen plannen, processen, ketens,
afdelingen en acties. Bij samenhang draait het om de congruentie van de verschillende
kenmerken van een organisatie. Het doorbreken van grenzen tussen afdelingen, inrichtingen en sectoren staat centraal bij samenhang. Procesmanagement is een management-concept dat daarmee verbonden is.
Reactie plaatsen