Visie

De visie is de richting waarin de organisatie zich wil bewegen; de ambitie die men heeft. In het visiedocument kan de organisatie aangeven welke strategische keuzes er gemaakt zijn om enerzijds de missie recht te doen en anderzijds de gewenste groei en ontwikkeling door te kunnen maken. Waar willen we over 4 jaar staan? Wat zien we dan en wat hebben we dan bereikt met betrekking tot onze stakeholders?  De verwoording van succesbepalende factoren helpt om concreet te maken wat specifiek  bereikt moet worden om de visie te kunnen realiseren (dit jaar stap 1; volgend jaar stap 2) dan wel wat kenmerkend is voor de organisatie of dat moet gaan worden (wij onderscheiden ons van anderen door het volgende:).
Reactie plaatsen